40η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

40η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1.     Γέρου Κωνσταντίνος
2.     Δασκαλόπουλος Αντώνιος
3.     Βάσσος Πασχάλης
4.     Κεχαγιάς Φώτιος
5.     Μαργαρίτης Γεώργιος
6.     Κιοσές Ιωάννης

 

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 05/11/2014 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση προσφυγής εκ νέου στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση της σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2014-2015 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» για οποιαδήποτε έδρα Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 14ης Οκτωβρίου και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 2013ΕΠ00580064 «Βελτίωση κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.130.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) Π.Δ.Μ.
 4. Παραλαβή του συνόλου των μελετών για την «Μελέτη οριοθέτησης χωροθέτησης Αλιάκμονα τμήμα Χιλιόδενδρο – Ποριά- Άργος Ορεστικό» (ΣΑ ΕΠ 041) Π.Ε. Καστοριάς
 5. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης κατασκευής του έργου: «Κατασκευή της Επαρχιακής οσού 12 στο τμήμα Πεύκο – Λιανοτόπι» Π.Ε. Καστοριάς
 6. Έγκριση της άγονης για 2η φορά δημοπρασίας του έργου: «Επικάλυψη Τρούλου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Οροπεδίου Γρεβενών», προϋπολογισμού 14.700,00€ συμπεριλαμβανομένου και το Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
 7. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση μεμονωμένων τμημάτων Επαρχιακού Οδικού Δικτύου 2014» προϋπολογισμού 350.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
 8. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου Π.Ε. Καστοριάς»
 9. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλων βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης
 10. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού «Προμήθεια 800 τόνων βιομηχανικού αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού Π.Ε. Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2014-2015» και την κήρυξή του ως άγονου, καθώς και την επαναπροκήρυξη του
 11. Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών που απαιτούνται βάσει του άρθρου 18 της Προκήρυξης για τη τελική κατακύρωση του δημόσιου τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού «Καθαρισμός Διοικητηρίου Περιφεριεακής Ενότητας Γρεβενών – ΚΤΕΟ Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης» Π.Ε. Γρεβενών
 12. Έγκριση πρακτικού παραλαβής – μονογραφής – αποσφράγισης και ελέγχου της επιτροπής τεχνικών προσφορών που αφορά στον διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών, Χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών για το σχολικό έτος 2014-2015»
 13. Έγκριση της δωρεάν μετακίνησης μαθητών και έγκριση προσφυγής σε διαπραγμάτευση δρομολογίων Π.Ε. Καστοριάς
 14. Έγκριση ανάθεσης δύο νέων δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015 Π.Ε. Καστοριάς
 15. Έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 στον Σταύρο Μουτζίκη, υπάλληλο της Π.Ε. Καστοριάς
 16. Έγκριση της δωρεάν παραχώρησης για χρήση του μηχανήματος έργου «Διαμορφωτήρα ΄΄grader΄΄ PERKINS με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 118403, παλαιό ΚΥ 5047, στο Δήμο Νεστορίου Π.Ε. Καστοριάς
 17. Έγκριση εξουσιοδότησης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Φλώρινας για την ανάδειξη προμηθευτή Πετρελαίου Θέρμανσης
 18. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας
 19. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για ανάδειξη προμηθευτή γυάλινων ανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας
 20. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 16/2014
 21. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 211.200,00 € του προγράμματος ΣΑΕ 440-ΠΙΝΔΟΣ για την πληρωμή διαφόρων έργων της Π.Ε. Κοζάνης
 22. Έγκριση αποδοχής ποσού 380.100,00€ του προγράμματος ΣΑΕ – 440 (Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου) ΥΠΑΑΝ Π.Ε. Καστοριάς
 23. Έγκριση δαπάνης για την χορήγηση ενός Η/Υ στο ειδικό Νηπιαγωγείο Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης
 24. Έγκριση δαπάνης για την καταβολή του ετήσιου τέλους 2015 στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών Π.Ε.
 25. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανώτρια στο 10ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντικών χορών
 26. Έγκριση δαπάνης τια την ηλεκτροδότηση κόμβων του έργου «Χάραξη οδού Πτολ/δας – Δυτ. Εορδαίας και σύνδεσης της με τον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας» Π.Ε. Κοζάνης
 27. Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτροδότηση κόμβου Ασβεστόπετρας και κόμβου Άρδασσας του έργου «Ηλεκτροφωτισμός κόμβου Κ2 και φωτεινή σηματοδότηση κόμβου Κ3 της οδού Πτολαμαΐδας Δυτ. Εορδαίας» Π.Ε. Κοζάνης
 28. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη του κόστους μεταφοράς του κεντρικού ομιλητή της εκδήλωσης – συζήτησης για τα δύο τελευταία βιβλία του Γιώργου Καραμπελιά Π.Ε. Κοζάνης
 29. Έγκριση δαπάνης για την αντικατάσταση των ελαστικών επισώτρων οχήματος της Δ/νσης Αστυνομίας Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης
 30. Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή της εφημερίδας «Διαφάνεια»  Π.Ε. Κοζάνης
 31. Έγκριση πίστωσης του έργου: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού» Π.Δ.Μ.
 32. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 33. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 34. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 35. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 37. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας
 38. Έγκριση πληρωμής δαπάνης έργου Π.Ε. Γρεβενών
 39. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 40. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 41. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 42. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 43. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 44. Έγκριση δαπάνης κατασκευής έργου αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους 2014 Π.Ε. Καστοριάς
 45. Ορισμός δικηγόρου για Νομική υποστήριξη και εκπροσώπησης της Π.Δ.Μ.
 46. Ορισμός δικηγόρου για νομική στήριξη Π.Ε. Κοζάνης
 47. Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση του Συλλόγου Περιβάλλοντος Ακρινής Π.Ε. Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184