42η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

42η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

 

ΚΑΛΕΙ

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 23/10/2018 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Καστανιάς Δήμου Σερβίων-Βελβεντού» Προϋπολογισμός: 95.177,92 € (με Φ.Π.Α.).
 3. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 4. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια υλικών για την αναπαλαίωση που θα πραγματοποιήσει το 1° Εργαστηριακό Κέντρο Κοζάνης, στο Μνημείο στην Εκπαίδευση, το οποίο αφορά το 1° Πανευρωπαϊκό Βραβείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απέσπασε το 3° TEE Κοζάνης το 2000.
 5. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών που απαιτούνται για τις ανάγκες του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 6. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.
 7. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής.
 8. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής.
 9. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης θανάτωσης ζώων.
 10. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.
 11. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας.
 12. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια συγκεκριμένης επιστημονικής έκδοσης (βιβλία) για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).
 14. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με δυο θεματικές διαλέξεις-ομιλίες:<<Η Στρατιωτική ιστορία της Φλώρινας>> και <<Οι Ελληνοσερβικές σχέσεις στη νεότερη & σύγχρονη εποχή>> του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας <Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ> σε συνεργασία με το 1ο Σ/Π, που θα πραγματοποιηθεί  στις 5 Νοεμβρίου 2018 στην Αίθουσα Θεάτρου του Συλλόγου.
 15. Έγκριση κατανομής πίστωσης Επικοινωνιακής Προβολής Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών έτους 2018.
 16. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην STAR SYSTEM PRODUCTIONS για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.
 17. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «SENTRA.COM.GR» για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.
 18. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «FOUIT» για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.
 19. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «IN KASTORIA» για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.
 20. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «SVOURA NEWS.GR» για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.
 21. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «ΣΕΝΤΡΑ» για την παροχή υπηρεσιών έντυπων και ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.
 22. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΗ ΕΣΤΙΑ» για την παροχή υπηρεσιών έντυπων καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.
 23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΕΠΕ» για την παροχή υπηρεσιών έντυπων καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.
 24. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» για την παροχή υπηρεσιών έντυπων και ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.
 25. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «ΟΔΟΣ» για την παροχή υπηρεσιών έντυπων και ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.
 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ» για την παροχή υπηρεσιών έντυπων καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.
 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ/ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» για την παροχή υπηρεσιών αναμετάδοσης τηλεοπτικών μηνυμάτων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.
 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στο «KASTORIA FM STEREO 91,5» για την παροχή υπηρεσιών αναμετάδοσης ραδιοφωνικών μηνυμάτων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.
 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «ΑΚΡΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την παροχή υπηρεσιών αναμετάδοσης τηλεοπτικών μηνυμάτων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.
 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «ΟΡΕΣΤΙΔΑ Α.Ε.» για την παροχή υπηρεσιών αναμετάδοσης τηλεοπτικών μηνυμάτων και ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.
 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «ALPHA 94,7» για την παροχή υπηρεσιών αναμετάδοσης ραδιοφωνικών μηνυμάτων και ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.
 32. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στο «ΡΑΔΙΟ ΑΝΤΕΝΝΕΣ» για την παροχή υπηρεσιών αναμετάδοσης ραδιοφωνικών μηνυμάτων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.
 33. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στο «ΡΑΔΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑ» για την παροχή υπηρεσιών αναμετάδοσης ραδιοφωνικών μηνυμάτων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.
 34. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «REFENERGY ΙΚΕ» για την παροχή υπηρεσιών αναμετάδοσης τηλεοπτικών μηνυμάτων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.
 35. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ρολοκουρτίνων για γραφεία του 4ου ορόφου του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης στα οποία στεγάζεται η Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.
 36. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή-συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Κοζάνης.
 37. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την έκδοση Βιβλίου-Λευκώματος με τίτλο ”Κυνήγι Ελεφάντων στα Γρεβενά: Οδηγός της Παλαιοντολογικής Έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Μηλέας Γρεβενών”».
 38. Έγκριση δαπάνης – παροχής υπηρεσιών που αφορά την «Διασύνδεση του Νοσοκομείου Καστοριάς με το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών (ΜΑΝ)>>.
 39. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.
 40. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Απεντόμωση – μυοκτονία Διοικητηρίου Γρεβενών”».
 41. Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.
 42. Έγκριση νομικής στήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 43. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 44. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας μεταφοράς συντελεστών της παράστασης “Μουσική Εκδήλωση Χορωδίας Δωματίου”»,Π.Ε.Γρεβενών.
 45. Έγκριση δαπανών,Π.Ε.Καστοριάς.
 46. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Βασιλειάδας με την Π.Ε. Καστοριάς.
 47. Έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας και των όρων της διακήρυξης.
 48. Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεσης αυτής για την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης δειγμάτων νερού πηγών από το Δήμο Νεστορίου της Π.Ε. Καστοριάς (εξειδικευμένες αναλύσεις δειγμάτων νερού πηγαίας προέλευσης συμπεριλαμβανομένης και της ραδιενέργειας).
 49. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019.
 50. Έγκριση δαπανών,Π.Ε.Καστοριάς.
 51. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια διαφόρων ειδών ενόψει της υποδοχής πολιτών στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.
 52. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
 53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης που αφορά ετήσιο σεμινάριο για πιστοποίηση προϊσταμένων Π.Ε.Φλώρινας.
 54. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 55. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 56. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή εκτός έδρας μηχανήματος τύπου UNIMOG U2100 (μικρό) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8545 αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης.
 57. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 58. Έγκριση ή μη Πρακτικού Διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών – αναλωσίμων και εργασιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών οχημάτων της Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 59. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 21/2018.
 60. Έγκριση δαπάνης και έγκριση της διενέργειας Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 7.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, (6000 τόνοι) και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο (1.500 τόνοι). Προϋπολογισμού 561.600,00 € (συμπ. ΦΠΑ) ».
 61. Έγκριση δαπάνης και έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 62. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2018, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.»Προϋπολογισμός: 4.200.000,00 € (με το Φ.Π.Α.).
 63. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς κ.Αδαμόπουλου Σωτήριου.
 64. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών υποδοχής και φιλοξενίας για το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη,Π.Ε.Γρεβενών.
 65. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τεσσάρων (4) ελαστικών για το ΚΗΙ 1048 αυτοκίνητο της ΠΕ Γρεβενών.
 66. Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδότησης για παράταση Σύμβασης προμήθειας καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των αυτοκινήτων της Π.Ε. Φλώρινας και . πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας.
 67. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 68. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 64.044,34€.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

 1. – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184