46η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

46η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

 

ΚΑΛΕΙ

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 13/11/2018 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 15.976,00 €.
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων και οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης έτους 2019».
 4. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός υφιστάμενης κοίτης του ρέματος “ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ” Γρεβενών».
 5. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός ρέματος για την προστασία της γέφυρας Λιανοτοπίου)>>,Π.Ε.Καστοριάς.
 6. Έγκριση δαπάνης της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία στο δρόμο Λιανοτόπι-Γράμμος (είσοδος Γράμμου)>> ,Π.Ε.Καστοριάς.
 7. Έγκριση δαπάνης και την διάθεση πίστωσης ποσού 24.320,00 ευρώ που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ Ν.Νοσοκομείο Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο για το χρονικό διάστημα από 1-9 έως 30-10-2018.
 8. Έγκριση δαπανών,Π.Ε.Καστοριάς.
 9. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 10. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 11. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης για τον καθαρισμό ρέματος εξαιτίας θεομηνίας στην περιοχή Φούφα-Μηλοχωρίου-Εμπορίου.
 12. Έγκριση ή μη πρακτικού τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών 2ης  τμηματικής παραλαβής (2ου παραδοτέου Π2) της σύμβασης Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2018- 2019».
 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών συνεργείου για την επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευής βιομηχανικής πόρτας στο συνεργείο του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 15. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του με αρ. κυκλ. ΜΕ 41190 αποχιονιστικού μηχανήματος έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 16. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 17. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικού (6 τεμ. μουσαμάς φωτογραφιών) για την δημιουργία έκθεσης φωτογραφικού υλικού στα πλαίσια συνδιορνάνωσης ενόψει επετειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια ίδρυσης του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
 18. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού (αφίσες & μπάνερ) στα πλαίσια συνδιορνάνωσης ενόψει επετειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια ίδρυσης του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
 19. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παράθεση γεύματος στα πλαίσια συνδιοργάνωσης ενόψει επετειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια ίδρυσης του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
 20. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας δύο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων,Π.Ε.Γρεβενών.
 21. Έγκριση Μετακίνησης Εκτός Έδρας του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κεχαγιά Φώτη.
 22. Έγκριση δαπανών,Π.Ε.Γρεβενών.
 23. Έγκριση ανάθεσης ή μη για προμήθεια διαφόρων αναμνηστικών ειδών (μπλουζάκια, αυτοκόλλητα κ.λ.π.) και εντύπου υλικού στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης από πλευράς της Π.Ε. Κοζάνης στις εθελοντικές δράσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας της τράπεζας αίματος του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ».
 24. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τοποθέτηση χιονοδεικτών σε τμήματα του ορεινού Επαρχιακού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».
 25. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση κατασκευής αρδευτικού δικτύου στο γήπεδο Λευκοπηγής».
 26. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατακόρυφη σήμανση στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Δήμου Ελλησπόντου)».
 27. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας μπαταριών UPS για τις ανάγκες της ΠΕ Γρεβενών .
 28. Γνωμοδότηση δικηγόρου και Έγκριση δαπάνης.
 29. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 30. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 31. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας επισκευής του plotter HP Designjet T 1100ps της Δ/νσης Τεχνικών Έργων,Π.Ε.Γρεβενών.
 32. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών για plotter HP Designjet T 1100ps της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, Π.Ε.Γρεβενών.
 33. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 34. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων του αριθμ. 3/2018 Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών, (προσωρινοί ανάδοχοι) με ΕΔΧ σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σχολικού έτους 2018-2019,Π.Ε.Γρεβενών.
 35. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς ΠΕ Κοζάνης στις 2 χορωδιακές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει σε Κοζάνη και Βελβεντό, στις 21 και στις 15 Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα, ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής «ΒΕΛΒΕΝΤΙΝΕΣ ΦΩΝΕΣ».
 36. Έγκριση συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής απόσυρσης υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης.
 37. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Συντήρηση μηχανημάτων-οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης».
 38. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Συντήρηση μηχανημάτων-οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης».
 39. Έγκριση Μετακίνησης Εκτός Έδρας του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κεχαγιά Φώτη.
 40. Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση Αναδασμών στο Νομό Καστοριάς»,Π.Ε.Καστοριάς.
 41. Έγκριση δαπανών,Π.Ε.Καστοριάς.
 42. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.
 43. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.
 44. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την εγκατάσταση τριών γραμμών ρεύματος που απαιτούνται για τις ανάγκες του Γραφείου Πληροφορικής και της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς.
 45. Έγκριση δαπανών,Π.Ε.Καστοριάς.
 46. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 47. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Διαμόρφωση οδού για την προστασία ρέματος και νεκροταφείων του Τ.Δ. Ξηρολίμνης».
 48. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 23/2018.
 49. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και ενός φορητού Η/Υ για την αντιμετώπιση προβλημάτων των χρηστών Η/Υ της Π.Ε. Καστοριάς.
 50. Έγκρισης δαπάνης για την επικοινωνιακή προβολή της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2018.
 51. Έγκριση της με αριθμό 916/2018 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικα­στικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «ΕΥΠΛΟΙΑ ΑΤΕ», ως προσωρινού αναδόχου του έργου «Διαγράμμιση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Συντήρησης Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.».

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Πωλείται ή ενοικιάζεται γραφείο 70 τ.μ. πρώην ιατρείο Βασιλόπουλου στη Φαρδυκάμπου στα Γρεβενά. 6976889437

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΛΠ φραγμένο οικόπεδο 430,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6947 80 80 16

Τηλεφωνήτριες άνω των 25 ετών ζητούνται από εταιρεία καλλυντικών για κλείσιμο ραντεβού, για δωρεάν περιποίηση προσώπου σε κυρίες. Απαραίτητο σταθερό τηλέφωνο. Πολλά κέρδη. Ευέλικτο ωράριο. Συμφέρουσα συνεργασία. Προσφορά εργασίας προς όλη την Ελλάδα.
Τηλ: 6987056500/2314310500
email: lefleuraggelia01@gmail.com

Γυναίκα άνω των 35 ετών ζητείται από εταιρεία καλλυντικών για παρουσίαση καλλυντικών προϊόντων στην πόλη της και στα περίχωρα, με προκαθορισμένα ραντεβού, από την εταιρεία σε κύριες. Απαραίτητο αυτοκίνητο. Συμφέρουσα συνεργασία. Πολλά κέρδη. Προσφορά εργασίας προς όλη την Ελλάδα.
Τηλ: 6987056500/2314310500
email: lefleuraggelia03@gmail.com

Γραφείο γνωριμιών πανελλαδικής εμβέλειας με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πλήρη εχεμύθεια, έχει τη δυνατότητα και βρίσκει το(η)ν σύντροφο της ζωής σας που υπάρχει και σας περιμένει οπουδήποτε στην Ελλάδα. Αν σας ενδιαφέρει δείτε μας στα www.skertso.gr www.φλερτ.gr και www.ρομαντζο.com και επικοινωνήστε μαζί μας στο email: gnorimia1@gmail.com ή στο τηλέφωνο 6987056500