49η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

49η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10
β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 05/12/2016 και ώρα 11:30στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση παραχώρησης χρήσης υπηρεσιακού οχήματος της Δ.Τ.Ε.(έδρας) της Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση προδέσμευσης πίστωσης οικ.έτους 2017 και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης των υπηρεσιών της Π.Ε.Κοζάνης για το έτος 2017
 4. Έγκριση προδέσμευσης πίστωσης οικ.έτους 2017 και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρας  για το έτος 2017
 5. Έγκριση πρακτικού διενέργειας ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Κοζάνης για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018
 6. Έγκριση ή μη του από 30-11-2016 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2017
 7. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Υπηρεσία μεταφορά και θανάτωση ζώων για τρομώδη νόσο των προβάτων και οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών»
 8. Έγκριση ή μη αναδιαμόρφωσης διαδικασίας διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού ,για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Καστοριάς,για το σχολικό έτος 2016-2017
 9. Έγκριση ένταξης δαπάνης στο πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ για το έργο : « Παράλληλα έργα αναδασμού Μακροχωρίου-Λιθιάς-Σταυροποτάμου-Μαυρικάμπου-Γέρμα-Μελά-Ποριάς-Χιλιοδένδρου-Τσάκωνης-Κρανιώνα-Αγ.Αντωνίου Ν. Καστοριάς. Διανοίξεις –βελτίωση αγροτικών δρόμων και ρείθρων Π.Ε. Καστοριάς
 10. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου : « Αποκατάσταση των κατολισθητικών προβλημάτων στην Ε.Ο. 12 Π.Ε. Καστοριάς στο τμήμα Πεύκο-Λιανοτόπι» Π.Ε. Καστοριάς
 11. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων προδικαστικών προσφυγών Π.Ε. Γρεβενών
 12. Έγκριση ΧΕΠ και ορισμού υπολόγου για την κάλυψη δαπάνης τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων της Π.Ε. Γρεβενών
 13. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών υποψηφίων του Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Νέου Διοικητηρίου της Π.Ε.Κοζάνης στην Πτολεμαϊδα (περιοχή Αγροκήπιο)
 14. Έγκριση α)νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 β)πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης Π.Ε.Γρεβενών
 15. Έγκριση παράτασης συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής  Ενότητας Γρεβενών για το σχολικό έτος 2016-2017
 16. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου για την Προμήθεια Προκατασκευασμένων Οικιστικών Μονάδων Διαφόρων Τύπων Π.Ε. Φλώρινας
 17. Έγκριση μεταφοράς μαθητών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών Π.Ε. Φλώρινας
 18. Έγκριση α)της μεταφοράς της μαθήτριας με σοβαρά κινητικά προβλήματα β)της χορήγησης στην έχουσα την γονική μέριμνα γ)της δαπάνης του εν λόγω επιδόματος  για όσες μέρες η μαθήτρια παρουσιάζεται στο σχολείο και δ)της καταβολής του επιδόματος Π.Ε. Φλώρινας
 19. Έγκριση της τροποποίησης με αριθμ.1639/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ε.Φλώρινας
 20. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού ως επιχορήγηση στην Π.Δ.Μ. από τέλη περιοδικού ελέγχου μέτρων και σταθμών που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το έτος 2014 από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων
 21. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης για το επιμίσθιο Ελεγκτού ιατρού στην Π.Ε. Γρεβενών
 22. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 23. Έγκριση ορισμού δικηγόρου Π.Ε.Φλώρινας
 24. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 25. Έγκριση δαπανών  Π.Ε. Κοζάνης
 26. Έγκριση δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 27. Έγκριση δαπανών  Π.Ε. Γρεβενών
 28. Έγκριση δαπάνης  Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση δαπάνης  Π.Ε. Καστοριάς
 30. Έγκριση δαπανών  Π.Ε. Καστοριάς
 31. Έγκριση δαπανών  Π.Ε. Καστοριάς
 32.  Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 33.  Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 34. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 35. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της  ΠΔΜ στις εκδηλώσεις που διοργανώνει για τα εγκαίνια του πολιτιστικού κέντρου Σερβίων στις  16-18 Δεκεμβρίου  2016
 36. Έγκριση δαπάνης οργάνωσης εκδήλωσης για την υποδοχή στο Διοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης όλων των συλλόγων ,φορέων ,παιδικών χορωδιών ,εκπροσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και Δημόσιας Διοίκησης ,το διάστημα Χριστούγεννα 2016-Πρωτοχρονιά 2017
 37.  Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση για τους 6ους χειμερινούς αγώνες επίδειξης Στίβου,του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας «ΠΗΓΑΣΟΣ» που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο του Δ.Α.Κ. Φλώρινας
 38. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα κ.Αργυριάδη Παντελή
 39. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς

 
Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)
 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
7.    – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
8.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
9.  Μ.Μ.Ε.

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184

Μετάβαση στο περιεχόμενο