5η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

5η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

 

Σε συνεδρίαση την Τρίτη  11/2/2014 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση της αναλυτικής Διακήρυξης του έργου: «Κατασκευή Οδού Συδενδρου με Επαρχιακή Οδό Γρεβενών – Δασυλλίου» προϋπολογισμού 440.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α Π.Ε. Γρεβενών
 3. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε τμήμα των λεκανών του υδατορέματος Βυσινιάς (ΚΑ 110503) σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Δήμου Καστοριάς της Π.Ε. Καστοριάς
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτηση του έργου: «Εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε τμήμα της λεκάνης του υδατορέματος Ξηροποτάμου (Κ.Α.11.05.07) στην περιοχή του Δήμου Καστοριάς της Π.Ε. Καστοριάς και στην περιοχή του Δήμου Αμυνταίου της Π.Ε. Φλώρινας
 5. Έγκριση ή μη αποτελέσματος ανοικτής δημοπρασίας του έργου : «Οριοθέτηση – Χωροθέτηση Ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή της Γέφυρας της γέφυρας Μεσοποταμίας (Δ124-Δ128)» Π.Ε Καστοριάς
 6. Έγκριση Ανάθεσης του έργου: «Αντιπλημμυρική και περιβαλλοντική προστασία ρέματος Κομνηνάδων» Π.Ε Καστοριάς
 7. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οδοποιία Περιφερειακής Οδού Κοτύλης»
 8. Λήψη απόφασης για την ένσταση της εταιρείας μελετών «Γραφείο Μελετών Συλιανού Ζαχαρόπουλου & Συνεργάτες Ε.Ε.» (δ.τ. «Γενική Μελετών Ε.Ε.») κατά του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού «Εκπόνηση μελετών τοπογραφίας και κτηματολογίου για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας»
 9. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών υπηρεσιών και εργασιών του έτους 2014 αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
 10. Έγκριση Δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Όμβρια Πενταβρύσου» ποσού 13.440,00€ με Φ.Π.Α  Π.Ε Καστοριάς
 11. Έγκριση δαπάνης έργου: «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Ο.Τ Γ213 – Γ214 Περιοχής Αγίου Νεκταρίου – Α΄ Φάση» Προϋπολογισμός 65.000,00€ Π.Ε Καστοριάς
 12. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση Εγκαταστάσεων γηπέδου Χιονάτου» Προϋπολογισμού 7.500,00€ Π.Ε Καστοριάς
 13. Έγκριση δαπάνης υλοποίησης διαφόρων έργων Π.Ε Καστοριάς
 14. Έγκριση δαπάνης υλοποίησης των έργων: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Βογατσικού – Β΄ Φάση» και «Διάνοιξη Αστικής Οδού στο Κωσταράζι του Δήμου Άργους Ορεστικού» Π.Ε Καστοριάς
 15. Έγκριση δαπάνης εργασιών του έργου: «Οδοποιία Περιφερειακής Οδού Κοτύλης» Συνολικής Δαπάνης 82.563,00€ με Φ.Π.Α Π.Ε Καστοριάς
 16. Έγκριση δαπάνης υλοποίησης έργου: «Αποκατάσταση συστημάτων ύδρευσης Δήμου Νεστορίου» προϋπολογισμού 13.668,60€  Π.Ε Καστοριάς
 17. Έγκριση δαπάνης υλοποίησης έργου: « Αποπεράτωση Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων Βράχου» προϋπολογισμού 28.890,00€ Π.Ε Καστοριάς
 18. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 4/2014
 19. Έγκριση αντικατάστασης  τακτικού μέλους της τριμελούς επιτροπής Διεξαγωγής διαγωνισμών όσο αφορά το έτος 2014 Π.Ε Καστοριάς
 20. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε ποσού 148.540,00€ προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Ιανουάριο του έτους 2014
 21. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 22. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 23. Έγκριση δαπάνης  πού αφορά έκτακτα έξοδα από συμμετοχή στις εκθέσεις Philoxenia & Agrotica Π.Δ.Μ
 24. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας σωλήνων μεταφοράς νερού για την υδροδότηση ποιμνιοστασίων της Τοπικής Κοινότητας Λιβαδερού
 25. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης αιμοπεταλιοδοτών στη Θεσσαλονίκη για κατάθεση αιμοπεταλίων σε ειδικά κέντρα Αιμοπεταλιαφαίρεσης
 26.  Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας υλικών περίφραξης του προαύλιου χώρου του εξωκκλησίου Αγ. Δημητρίου Τ.Δ Ακρινής
 27. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας υλικών κατασκευής στεγάστρου για τη στάση των αστικών γραμμών της τοπικής Κοινότητας Πτελεάς
 28. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση του 7ου Ομαδικού Σχολικου Πρωταθλήματος Σκακιού Κεντροδυτικής Μακεδονίας από τους Σκακιστικούς Ομίλους Πτολεμαίδας «Πτολεμαίος», «Σκακιστάκος» και «Δούρειος Ίππος»
 29. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση Κύκλου Συζητήσεων για την Ιστορία και τον Πολιτισμό του Πόντου με το Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών Νομού Κοζάνης και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 31. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών περιόδου Σεπτεμβρίου 2013 Π.Ε Καστοριάς
 32. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης «1ος Νυχτερινός urban trail run Καστοριάς» με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Βερνον αντοχή και διάρκεια» Π.Ε Καστοριάς
 33. Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων ενόψει του καρναβαλιού της Δημοτικής Κοινότητας Μεσοποταμίας Π.Ε Καστοριάς
 34. Έγκριση Πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 35. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και Ορισμός Υπολόγου Π.Ε Γρεβενών
 36. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  – Π.Ε Κοζάνης
 37. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  – Π.Ε Κοζάνης
 38. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  – Π.Ε Κοζάνης
 39. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε. Καστοριάς στον δικηγόρο Καστοριάς κ. Βασίλειο Μοσχάκη
 40.  Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε. Θεσσαλονίκης στον δικηγόρο Καστοριάς κ. Ιωάννη Πάκα
 41. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε. Καστοριάς στον δικηγόρο Καστοριάς κ. Λαουμτζή Αλέξανδρο
 42. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε. Καστοριάς στον δικηγόρο Καστοριάς κ. Βασίλειο Μοσχάκη

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Γεώργιος K. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184