9.000 προσλήψεις στην καθαριότητα 320 δήμων (pdf)

9.000 προσλήψεις στην καθαριότητα 320 δήμων (pdf)

Με περίπου 9.000 καθαρίστριες ενισχύονται 320 δήμοι σε όλη τη χώρα για τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των ΔΙΕΚ και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

Η απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών για την έκδοση των προκηρύξεων δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην απόφαση καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής.
Σημειώστε τα δεδομένα:
  • Για την πρόσληψη του νέου προσωπικού θα εκδοθούν πολλές διαδοχικές προκηρύξεις και όχι μία ενιαία
  • Οι προσλήψεις θα γίνουν με αίτηση ΣΟΧ

Τα κριτήρια επιλογής είναι:

  • Εμπειρία
  • Πολυτεκνική – Τριτεκνική ιδιότητα
  • Ανήλικα τέκνα
  • Μονογονεϊκή ιδιότητα
  • Αναπηρία
  • Ειδική πριμοδότηση ηλικίας

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για ολόκληρη την επόμενη σχολική χρονιά 2021 – 2022.

Η διαδικασία επιλογής θα γίνει από τους δήμους οι οποίοι θα εκδόσουν τις προκηρύξεις με την έγκριση του ΑΣΕΠ.

Για ό,τι νεότερο θα ενημερώσουμε άμεσα.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.

Μοιραστείτε το:


Μετάβαση στο περιεχόμενο