Απολογισμός έτους Κέντρου Πρόληψης "ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ"

Απολογισμός έτους Κέντρου Πρόληψης "ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ"

Συνολικός Απολογισμός δράσεων
Ιούνιος 2017-Μάιος  2018
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Προσχολική ηλικία
Γονείς

 • Ενημερωτικές συναντήσεις σε γονείς παιδιών που πηγαίνουν στον παιδικό σταθμό και με θέμα: «Χαρακτηριστικά και ανάγκες παιδιών προσχολικής ηλικίας Η προσαρμογή των παιδιών στον παιδικό σταθμό.» Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω συναντήσεις:

Α παιδικός σταθμός Γρεβενών
Β παιδικός σταθμός Γρεβενών
Παιδικός σταθμός Καρπερού
Παιδικός σταθμός Δεσκάτης
Παιδικός σταθμός «Χιονάτη»

 • Ενημερωτικές συναντήσεις σε γονείς παιδιών που πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο με θέμα: «Χαρακτηριστικά και ανάγκες παιδιών προσχολικής ηλικίας. Τα όρια στη συμπεριφορά του παιδιού»

Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω συναντήσεις:
-9ο νηπιαγωγείο Γρεβενών
-7ο νηπιαγωγείο Γρεβενών
-3ο νηπιαγωγείο Γρεβενών
-4ο νηπιαγωγείο Γρεβενών
-Νηπιαγωγείο Καρπερού
– 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Δεσκάτης
-Νηπιαγωγείο Μαυραναίων
-2ο Νηπιαγωγείο Γρεβενών
 Συνολικά συμμετείχαν  150 άτομα περίπου

 • Ομάδα γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας ( 10 άτομα)

 
Δημοτικό
-Συναντήσεις με σχολικούς συμβούλους 1ης και 2ης εκπαιδευτικής περιφέρειας καθορισμός και πλαίσιο συνεργασίας
Γονείς

 • Ενημερωτική συνάντηση με γονείς μαθητών Α Δημοτικού με θέμα «Ομαλή μετάβαση απο το νηπιαγωγείο στο δημοτικό»

-6Ο Δημοτικό Γρεβενών
-4ο  Δημοτικό Γρεβενών
-2ο  Δημοτικό Γρεβενών
-1ο  Δημοτικό Γρεβενών  
-5ο  Δημοτικό Γρεβενών
-7ο  Δημοτικό Γρεβενών
-Δημοτικό Κιβωτού  
-2ο Δημοτικό Δεσκάτης»
Συνολικά συμμετείχαν  120 άτομα περίπου
 

 • 1Ο Βιωματικό εργαστήρι σε γονείς Δ,Ε τάξης σε συνεργασία με τη σχολική σύμβουλο 1ης εκπαιδευτικής περιφέρειας Δάσκαλοι

 
3ο Δημοτικό
7ο Δημοτικό
-Δημοτικό  Καρπερού
-1ο Δημοτικό
Συνολικά συμμετείχαν  60 άτομα περίπου

 • Ενημερωτικές  συναντήσεις σε γονείς για την εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού Αγωγής Υγείας στις τάξεις των παιδιών τους

– 2ο δημοτικό Δεσκάτης  
-2ο Δημοτικό για εφαρμογή υλικού <ο πυξιδουλης >
-2ο Δημοτικό για την εφαρμογή υλικού <διαφορετικότητα>
 Δημοτικό Γρεβενών με θέμα <Ο κήπος των συναισθημάτων»
1ο Δημοτικό με θέμα<< Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού>>
-4ο Δημοτικό και 3ο Δημοτικό με θέμα: « Ψυχική Υγεία- Διαπροσωπικές σχέσεις»
Συνολικά συμμετείχαν  100 άτομα περίπου
 
 

 • Ενημερωτική συνάντηση σε γονείς παιδιών Δημοτικού Καρπερού

 

 • Ομιλία σε γονείς στο 7Ο  Δημοτικό Γρεβενών με θέμα « Σχολικός Εκφοβισμός, καλλιέργεια υγιών σχέσεων και ο ρόλος των γονέων» σε συνεργασία με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων
 • Ενημερωτική συνάντηση σε γονείς ΣΤ  τάξης με θέμα<< Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, ο ρόλος του γονιού >>

3ο Δημοτικό
4ο Δημοτικό
-1Ο  Δημοτικό
2Ο  Δημοτικό
Συνολικά συμμετείχαν  100 άτομα περίπου
 
Δάσκαλοι

 • Ενημερωτικές συναντήσεις στους συλλόγους δασκάλων όλων των δημοτικών  σχολείων με θέμα <Εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων ,συνεργασία με το Κ.Π .
 • Βιωματικό εκπαιδευτικό σεμινάριο σε δασκάλους Δ,Ε τάξης των Δημοτικών σχολείων Γρεβενών, Δεσκάτης και Καρπερού με θέμα <Γνωριμία παρουσίαση υλικού Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού (32 άτομα)
 • Συνεργασία με συλλόγους δασκάλων 4ου και 5ου Δημοτικού σχολείου Γρεβενών για δράσεις ευαισθητοποίησης στο σχολικό εκφοβισμό.
 • Προετοιμασία και ολοκλήρωση υλικού για δασκάλα του 4ου δημοτικού για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-twinning.

Εποπτικές συναντήσεις με δασκάλους που εφαρμόζουν προγράμματα Αγωγής Υγείας στα σχολεία
4ο Δημοτικό σχολείο Γρεβενών
Α Τάξη ,2 τμήματα , «Ψυχική Υγεία-Διαπροσωπικές σχέσεις»,
2ο Δημοτικό Γρεβενών

 • Γτάξη, <<ουτε καλύτερος ούτε χειρότερος απλά διαφορετικός» Α τάξη <ο πυξιδούλης και η πυξιδούλα στο σχολείο μας  >,
 • Β τάξη,<<  συναισθήματα>>

1ο Δημοτικό σχολείο Γρεβενών

 • Ε τάξη <<δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού>>,

2ο ΔημοτικόΔεσκάτης

 • Γ τάξη , <ούτε χειρότερος ούτε καλύτερος απλά διαφορετικός >

6ο Δημοτικό Γρεβενών

 • Α τάξη,  <ο πυξιδούλης και η πυξιδούλα στο σχολείο μας  >,

3ο Δημοτικό σχολείο Γρεβενών
Α Τάξη ,2 τμήματα , «Ψυχική Υγεία-Διαπροσωπικές σχέσεις»,
Δημοτικό Κιβωτού

 • Τάξη ,<ούτε χειρότερος ούτε καλύτερος απλά διαφορετικός

Συνολικά συμμετείχαν 10 δάσκαλοι, 170 μαθητές  περίπου
 
Μαθητές:

 • Βιωματικά εργαστήρια μαθητές ΣΤ  τάξης για τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

-4ο Δημοτικό
-2ο Δημοτικό
Συνολικά συμμετείχαν  50 άτομα περίπου

 • Συνεργασία- επισκέψεις μαθητών ΣΤ τάξης στο πλάισιο του προγράμματος <Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο >>(1ο 3ο 2ο 4ο 5ο  120 μαθητές )

 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Γονείς

 • Γυμνάσιο Δεσκάτης Θεματική Εβδομάδα:

«Σχολικός εκφοβισμός και ο ρόλος της οικογένειας»

 • 1ο και 2ο Γυμνάσιο Γρεβενών

«Ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας στην πρόληψη των εξαρτήσεων»
Συνολικά συμμετείχαν  100 άτομα περίπου
 
Καθηγητές

 • Ενδοσχολική παιδαγωγική επιμόρφωση με θέμα «Διαχείριση του άγχους του εκπαιδευτικού» στο  ΕΠΑΛ Δεσκάτης σε συνεργασία με τη σύμβουλο παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου (20 άτομα)
 • Συμμετοχή στην  ημερίδα του ΚΕΣΥΠ Γρεβενών σε Γρεβενά και Δεσκάτη

με θέμα το άγχος των εξετάσεων  
Μαθητές

 • Βραχεία παρέμβαση στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του 1ου και 2ου  Γυμνασίου Γρεβενών  . Έγινε ενημέρωση για το Κέντρο Πρόληψης, φιλοσοφία της πρόληψης, πληροφόρηση για τις εξαρτήσεις ( 8 τμήματα 160 μαθητές  )
 • Βραχεία παρέμβαση στους μαθητές της  B΄ και Γ τάξης Γυμνασίου του 1ου Γυμνασίου Γρεβενών σχετικά με την  εικόνα εαυτού ( 8 τμήματα 150 μαθητές  )

Συνολικά συμμετείχαν  310 άτομα περίπου
 
Θεματική εβδομάδα:
-1Ο Γυμνάσιο:
Α Τάξη «Εξάρτηση από το Διαδίκτυο: χαρακτηριστικά και πρόληψη»
Β Τάξη  «Η πίεση της παρέας»
Γ Τάξη  «Η πίεση της παρέας»
Γυμνάσιο Δεσκάτης:
Α Τάξη: «Εξάρτηση από το Διαδίκτυο: χαρακτηριστικά και πρόληψη»
              «Μύθοι και αλήθειες γύρω από το Αλκοόλ»
Β τάξη: «Όμοιοι και διαφορετικοί»
               «Μύθοι και αλήθειες γύρω από το Αλκοόλ»
Γ τάξη:     «Μύθοι και αλήθειες γύρω από το Αλκοόλ»
                «Όμοιοι και διαφορετικοί»
2Ο Γυμνάσιο:
Α Τάξη «Εξάρτηση από το Διαδίκτυο: χαρακτηριστικά και πρόληψη»
Β Τάξη «Όμοιοι και διαφορετικοί»
Γ Τάξη «Όμοιοι και διαφορετικοί»
Γυμνάσιο Καρπερού:
Α, Β και Γ Τάξη: «Όμοιοι και διαφορετικοί»
Συνολικά συμμετείχαν 666  άτομα περίπου

 • Διερευνητική συνάντηση με μαθητές Β τάξης  του 2ου γυμνασίου για θέματα που τους απασχολούν

Ευρύτερη κοινότητα
 

 • Ενημερωτική βραχεία συνάντηση στους σπουδαστές της σχολής Νοσοκόμων με θέμα «ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ»15 ατομα

 

 • Βραχεία Παρέμβαση στους νεοσύλλεκτους του Στρατοπέδου Γρεβενών σχετικά με την πρόληψη των εξαρτήσεων 2 συναντήσεις , 500 άτομα περίπου

 

 • Ομιλία με θέμα: « Η κακοποίηση της γυναίκας και η ενδοοικογενειακή βία» στα πλαίσια εκδήλωσης που διοργάνωσε η Κεντρική Βιβλιοθήκη και ο σύλλογος «ΕΛΠΙΔΑ»
 • Ημερίδα με θέμα: «Ο εθισμός στο Διαδίκτυο ως κοινωνικό φαινόμενο»

 

 • Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βιωματικό εργαστήρι με  θέμα «Ένας κόσμος σε κίνηση από σημείο σε σημείο» 2 συναντήσεις  20 παιδιά σχολικής ηλικίας

 

 • Σχεδιασμός, προετοιμασία Δράσεων και υλοποίηση για την 26η Ιουνίου , Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών :

 
-Ενημερωτικό Περίπτερο Κέντρου Πρόληψης
-Ζωγραφική για παιδιά
-Προβολή Ταινίας
– Έκθεση Φωτογραφίας
-Παρουσιάσεις παιδικού βιβλίου «Πιρούνια και μαχαίρια στα μαχαίρια»
-4 Συναυλίες με τοπικά σχήματα της πόλης
-Συναυλία σε συνεργασία με την Ι.Μ Γρεβενών
 

 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις της Αποκριάς σε συνεργασία με το Δήμο Γρεβενών και την Π.Ε Γρεβενών:

 
Ταμπλό με μηνύματα πρόληψης  στην Κεντρικά πλατεία Γρεβενών
Ζωγραφική προσώπου για παιδιά
-Συναυλία
 

 • Αρθρογραφία

 
 
Εκπαίδευση-αλληλοενημέρωση  στελεχών

 • Συμμετοχή σε βραχεία εκπαίδευση με θέμα τα ψυχοκοινωνικά παιχνίδια, διοργάνωση γραφείο σχολικών συμβούλων Α βάθμιας εκπαίδευσης

Ατομικά περιστατικά

 • Έφηβοι: 15 άτομα,  32 συναντήσεις
 • Γονέας: 31  άτομα, 37 συναντήσεις
 • Περιβάλλον χρήστη: 5 άτομο,  20 συναντήσεις
 • Χρήστης:   άτομο,   συναντήσεις
 • Εκπαιδευτικός: 1  άτομα, 1συνάντηση                  
 • Άλλο:   18 άτομα, 38  συναντήσεις

                                  Σύνολο: 70  άτομα, 128 συναντήσεις
 
«OΡΙΖΟΝΤΕΣ»
«ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ
Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη –Γρεβενών 51100
Τηλ/Φαξ 2462087090
Τηλ. 2462087092-94
Γρεβενά       13/6/2018                                                                 Αρ. πρ. 3564
 
Πληροφορίες:
Κολονίτσιου Θεοφανή
Ψυχολόγος
Επιστημονικά Υπεύθυνη
 
Προς
ΜΜΕ
 
Σας στέλνουμε τον  απολογισμό έτους των δράσεων του Κέντρου Πρόληψης, Μάιος 2017- Μάιος 2018. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ          Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ
ΠΑΣΧΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΜΜΟΣ

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Πωλείται ή ενοικιάζεται γραφείο 70 τ.μ. πρώην ιατρείο Βασιλόπουλου στη Φαρδυκάμπου στα Γρεβενά. 6976889437

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΛΠ φραγμένο οικόπεδο 430,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6947 80 80 16

Τηλεφωνήτριες άνω των 25 ετών ζητούνται από εταιρεία καλλυντικών για κλείσιμο ραντεβού, για δωρεάν περιποίηση προσώπου σε κυρίες. Απαραίτητο σταθερό τηλέφωνο. Πολλά κέρδη. Ευέλικτο ωράριο. Συμφέρουσα συνεργασία. Προσφορά εργασίας προς όλη την Ελλάδα.
Τηλ: 6987056500/2314310500
email: lefleuraggelia01@gmail.com

Γυναίκα άνω των 35 ετών ζητείται από εταιρεία καλλυντικών για παρουσίαση καλλυντικών προϊόντων στην πόλη της και στα περίχωρα, με προκαθορισμένα ραντεβού, από την εταιρεία σε κύριες. Απαραίτητο αυτοκίνητο. Συμφέρουσα συνεργασία. Πολλά κέρδη. Προσφορά εργασίας προς όλη την Ελλάδα.
Τηλ: 6987056500/2314310500
email: lefleuraggelia03@gmail.com

Γραφείο γνωριμιών πανελλαδικής εμβέλειας με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πλήρη εχεμύθεια, έχει τη δυνατότητα και βρίσκει το(η)ν σύντροφο της ζωής σας που υπάρχει και σας περιμένει οπουδήποτε στην Ελλάδα. Αν σας ενδιαφέρει δείτε μας στα www.skertso.gr www.φλερτ.gr και www.ρομαντζο.com και επικοινωνήστε μαζί μας στο email: gnorimia1@gmail.com ή στο τηλέφωνο 6987056500