Επιστήμη – Τεχνολογία

[embed width=650]https://www.facebook.com/EngineCarbonCleanGreece/videos/2343659389038910/?__xts__%5B0%5D=68.ARD_L_Of_NpECyKfEyc3gx394_09syU6zNFREoWz2oUJU0ZgscSh50H1UIRsHLqrIVRazjZ3ZmQEFY5iVJHFQt1Xf0F0F-4atG3qolnh86j5VybfUqkrkZhYHIERhaeBcHRhlmrzTlBdEzIwAFB9tJoTPB8xpkdixROAq56E_WZjOagnsmhCHgdlfotboSA83VvK3solTGHzM7xtMSfNOd1OXs7K-R4wB65C5LHoU4QtUJrfJmOkEIf_IYWipEfxzmhAkS2PUZdvLEuxNc_KmUdnTF0Xf0eBZmMEbOK_gVvCki3QluyQ20W_w1J8GvNZKNl1GslY8w8XqvbsuKitEE7kyyYHqGuA&__tn__=-R[/embed]...

Από αριστερά προς τα δεξιά, Διονύσης Σκαμνάκης, Νίκος Δημόπουλος, Ευάγγελος Αγγελόπουλος, Κωνσταντίνος Βλητάκης και Μιχάλης Βαϊδάκης. Μια πολλά υποσχόμενη ελληνική προσπάθεια στο χώρο του ΝΒ ΙοΤ,...

Επενδύσεις 190,8 εκατ. ευρώ την επόμενη πενταετία προωθεί η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) με στόχο την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε 43...

3D ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ – 3D SCANNING - 3D PRINTING ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (AR) ROBOTICS & ARDUINO   στο Εργαστήριο Παραγωγής 3D του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Καστοριάς Σάββατο 9 Ιουνίου 2018, 10:45-13:00   Τμήμα Ψηφιακών...

«Χρυσό» κρύβει το ελληνικό υπέδαφος και μια μελλοντική εκμετάλλευσή τους θα μπορούσε να δώσει τεράστια οικονομικά οφέλη στην Ελλάδα. Ορισμένα από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν...