Ομορφιά

Το χημικό πήλινγκ είναι μια μέθοδος ανάπλασης του δέρματος που έχει πολύ βαθιές ρίζες. Η συγκεκριμένη αισθητική θεραπεία του προσώπου, αλλά και του σώματος, ορισμένες...