164 Views

Δημοσιοποίηση της 1ης επικαιροποίησης της απόφασης ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» για το έτος 2016 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους που υπέβαλαν αίτηση ένταξης στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020 για το έτος 2016, ότι αναρτήθηκε η 1η επικαιροποίηση  της  απόφασης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφίων στη Διαύγεια με ΑΔΑ ΩΔΡΤ7ΛΨ-ΓΦΧ και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.pdm.gov.gr).

Από το σύνολο των 998 αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 923 κρίθηκαν δικαιούχοι με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 18.248.500,00 ευρώ και 44 εν δυνάμει δικαιούχοι με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 850.500,00 ευρώ, για τους οποίους απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Στον πίνακα των απορριπτόμενων περιλαμβάνονται 25 μη επιλέξιμες αιτήσεις υποψηφίων.

Προκειμένου να ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος για τα αναλυτικά αποτελέσματα της δικής του αίτησης, επισκέπτεται την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), όπου είχε υποβάλλει την αίτησή του.

1.΄Οσοι από τους δικαιούχους δεν επιθυμούν την ένταξή τους συμπληρώνουν το σχετικό έντυπο Μη Αποδοχής Ένταξης και το καταθέτουν άμεσα στην οικεία ΔΑΟΚ.

  1. Οι εν δυνάμει δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν τα επιπλέον δικαιολογητικά σε διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία ανάρτησης της επικαιροποίησης της απόφασης αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
  2. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης.

Σε ενδεχόμενη ένσταση ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να προσβάλει μόνο τα στοιχεία της αξιολόγησης με τα οποία διαφωνεί (επιλεξιμότητα) και τα οποία δεν του έχουν γνωστοποιηθεί ήδη με την αριθμ. 119974/2060/6-7-2017 απόφασή μας.  Συνεπώς, ενστάσεις που θα υποβληθούν και θα αφορούν ποσό ενίσχυσης ή βαθμολογία που δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με την πρώτη ανάρτηση δεν θα εξεταστούν καθώς αυτά τα στοιχεία έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί με την με αριθμ. 119974/2060/6-7-2017απόφασή μας.

Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων περιγράφεται λεπτομερώς στο Άρθρο 18 της Υ.Α. 8585/2016. Ειδικότερα, η ένσταση υποβάλλεται καταρχήν ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ, σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα. Μετά την ηλεκτρονική της υποβολή, το έγγραφο της ένστασης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ υποβάλλεται υπογεγραμμένο από το δικαιούχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση σχετικά στοιχεία στην οικεία ΔΑΟΚ το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος μέσω ΠΣΚΕ, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

 

Παρασκευή Λιόλιου
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας
Τμήμα Προγραμματισμού
Διοικητήριο, Δημοκρατίας 27

Τηλ.: 2461351242
FAX: 2461047217
email: p.lioliou@pdm.gov.gr

e-Grevena Portal