Γ.Αμυράς: "Φροντίστε την καφέ αρκούδα της Πίνδου"

Γ.Αμυράς: "Φροντίστε την καφέ αρκούδα της Πίνδου"

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών

Από το 2003 έχουν σημειωθεί συνολικά 14 θανατηφόρα ατυχήματα με θύματα αρκούδες και τρία με λύκους στο Εθνικό Δίκτυο Φλώρινας – Θεσσαλονίκης, στο ύψος της τοποθεσίας «Κλειδί» Αμυνταίου. Τα τρία από αυτά σημειώθηκαν φέτος μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Παρόλο που είναι γνωστό, ότι η περιοχή αυτή αποτελεί σημαντικό φυσικό πέρασμα για την άγρια πανίδα, το τμήμα αυτό της εθνικής οδού εξακολουθεί να παραμένει αθωράκιστο. Το θέμα αναδεικνύει με ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σπίρτζη, και τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νικόλαο Τόσκα.

Ο κ. Αμυράς καλεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να προχωρήσει άμεσα τις διαδικασίες για την κατασκευή περίφραξης από τη γέφυρα Ξινού Νερού έως τη γέφυρα Βεύης, καθώς και τη δημιουργία κάτω διαβάσεων πανίδας, οι οποίες θα επιτρέπουν τη διέλευση και θα εξασφαλίζουν ότι δε θα αποκοπεί ο πληθυσμός.

Ζητά από τον κ. Τόσκα να προχωρήσει στην εγκατάσταση ενός συστήματος προειδοποιητικών πινακίδων και φωτεινής σηματοδότησης, στη μείωση του ορίου ταχύτητας στο συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου, καθώς και στη σχετική ενημέρωση των κατοίκων, επισκεπτών αλλά και των ντόπιων κτηνοτρόφων, ώστε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά κατά τους ανοιξιάτικους και φθινοπωρινούς μήνες, που παρατηρείται μεγαλύτερη κινητικότητα από τις αρκούδες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (υπόψη αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη), ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα με αρκούδες στη διάβαση «Κλειδί»

Η διάβαση «Κλειδί» στον οδικό άξονα Αµυνταίου Φλώρινας αποτελεί το βόρειο τµήµα, µήκους περίπου 5,5 χιλιοµέτρων (Γέφυρα ΟΣΕ στο Ξινό Νερό-Κάτω ∆ιάβαση αγροτικού ∆ρόµου στη Βεύη), του οδικού άξονα Κοζάνη – Νίκη ο οποίος ξεκινά από την Εγνατία Οδό στον Κόµβο της Κοζάνης και παίζει σηµαντικό ρόλο στην οδική επικοινωνία από το Βόρειο στο Νότιο τµήµα του Νοµού Φλώρινας και αντίστροφα.

Παράλληλα όµως, η περιοχή αποτελεί κοµβικό σηµείο στις µετακινήσεις της άγριας πανίδας και ειδικά της αρκούδας µεταξύ των ορεινών όγκων του Βέρνου (Βίτσι) και του Βόρα (Καϊµακτσαλάν), αφού η χαµηλή υψοµετρικά ζώνη που εκτείνεται από τον οικισµό του Αετού έως τον οικισµό των Πετρών αποτελεί µοναδικό διάδροµο επικοινωνίας για τα είδη αυτά.

Το οδικό δίκτυο, σε σχέση µε τη διευκόλυνση των οδηγών είναι χαρακτηριστικό ότι διαθέτει τρεις λωρίδες κυκλοφορίας (δύο στην άνοδο και µία στην κάθοδο) µε αποτέλεσµα την άνετη κίνηση των οχηµάτων που συµβάλει όμως ταυτόχρονα και στην ανάπτυξη µεγάλων ταχυτήτων.

Αντίθετα, σε σχέση µε την ασφαλή µετακίνηση των ειδών της άγριας πανίδας δεν έχει ληφθεί κανένα µέτρο, γεγονός το οποίο αυξάνει την επικινδυνότητα και τις πιθανότητες συγκρούσεων µε τα διερχόµενα οχήµατα.
∆υστυχώς παρά το γεγονός ότι το ανάγλυφο της περιοχής προσφέρεται για δηµιουργία διαβάσεων παγίδας, κατά τη διάρκεια της κατασκευής σε όλα τα κατάλληλα σηµεία έχουν κατασκευαστεί µικροί οχετοί.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη διάβαση έχουν τοποθετηθεί το 2012 από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ, την ελληνική μη κερδοσκοπική εταιρία που δραστηριοποιείται για την προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος , σε συνεργασία με την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας προειδοποιητικές πινακίδες για την παρουσία της αρκούδας στην περιοχή, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο και των δύο κατευθύνσεων.

Από το 2013 και έπειτα και σύμφωνα πάντοτε με τα επιστημονικά δεδομένα που μαζεύει ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ στην περιοχή, ο πληθυσμός της αρκούδας παρουσιάζει αυξητικές τάσεις και έντονη συμπεριφορά διασποράς που έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την έντονη παρουσία του είδους στην περιοχή και ως άμεσο αποτέλεσμα τη συχνή εμπλοκή του σε θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα.

Συνολικά 14 θανατηφόρα ατυχήματα με θύματα αρκούδες και τρία με λύκους έχουν σημειωθεί στον εν λόγω τομέα του τοπικού οδικού δικτύου από το 2003, εκ των οποίων τα τρία σημειώθηκαν φέτος μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Παρόλο που είναι γνωστό ότι η περιοχή αυτή αποτελεί σημαντικό φυσικό πέρασμα για την άγρια ζωή, το τμήμα αυτό της εθνικής οδού εξακολουθεί να παραμένει αθωράκιστο και πολλοί οδηγοί συνεχίζουν να κινούνται με μεγάλες ταχύτητες, αυξάνοντας τις πιθανότητες ενός δυστυχήματος.

Όλα τα παραπάνω περιστατικά αποδεικνύουν την ανάγκη για:

 άμεση εγκατάσταση ενός συστήματος προειδοποιητικών πινακίδων και φωτεινής σηματοδότησης στη συγκεκριμένη περιοχή για την προειδοποίηση των οδηγών για τήρηση ορίου ταχύτητας και συχνό έλεγχο της ταχύτητας των διερχόμενων οχημάτων από την Τροχαία Φλώρινας και την ΠΕ Φλώρινας,

 μείωση του ορίου ταχύτητας στα 80 χιλιόμετρα την ώρα,

 ενημέρωση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής του Κλειδιού να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά κατά τους ανοιξιάτικους και φθινοπωρινούς μήνες όπου παρατηρείται μεγαλύτερη κινητικότητα από τις αρκούδες, και να τηρούν πάντα το όριο ταχύτητας,

 ενημέρωση προς τους ντόπιους κτηνοτρόφους να οδηγούν τα κοπάδια τους σε μεγαλύτερη απόσταση από τον αυτοκινητόδρομο

 κατασκευή περίφραξης από τη γέφυρα Ξινού Νερού έως τη γέφυρα Βεύης με τον απαιτούμενο κατάλληλο φράχτη, οι προδιαγραφές του οποίου έχουν επισημανθεί πολλές φορές,

 δημιουργία κάτω διαβάσεων πανίδας στο εν λόγω κομμάτι του οδικού δικτύου.

Ιδιαίτερα τα δύο τελευταία σημεία των προτάσεων είναι αλληλένδετα καθώς εάν περιφραχθεί το οδικό δίκτυο θα πρέπει απαραίτητα να δημιουργηθούν και οι αντίστοιχες διαβάσεις πανίδας που θα επιτρέπουν τη διέλευση κάτω από το οδικό δίκτυο και θα εξασφαλίζουν ότι δε θα αποκοπεί ο πληθυσμός.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

  1. Προτίθεται το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να διαμορφώσει το οδικό δίκτυο στην περιοχή Κλειδί Αμυνταίου έτσι ώστε να μην αποτελεί απειλή για την άγρια πανίδα;
    Συγκεκριμένα:

 Θα προβείτε στην κατασκευή περίφραξης από τη γέφυρα Ξινού Νερού έως τη γέφυρα Βεύης με τον απαιτούμενο κατάλληλο φράχτη;

 Θα προβείτε στη δημιουργία κάτω διαβάσεων πανίδας στο εν λόγω κομμάτι του οδικού δικτύου που θα επιτρέπουν τη διέλευση και θα εξασφαλίζουν ότι δε θα αποκοπεί ο πληθυσμός;

  1. Σκοπεύει το υπουργείο Εσωτερικών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή μετακίνηση της άγρια πανίδας της περιοχής Κλειδί Αμυνταίου χωρίς θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα;
    Συγκεκριμένα:

 Θα προβείτε στην άμεση εγκατάσταση ενός συστήματος προειδοποιητικών πινακίδων και φωτεινής σηματοδότησης στη συγκεκριμένη περιοχή για την προειδοποίηση των οδηγών για τήρηση ορίου ταχύτητας και συχνό έλεγχο της ταχύτητας των διερχόμενων οχημάτων από την Τροχαία Φλώρινας και την ΠΕ Φλώρινας;

 Θα μειώσετε το όριο ταχύτητας στα 80 χιλιόμετρα την ώρα;

 Θα ενημερώσετε τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής του Κλειδιού να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά κατά τους ανοιξιάτικους και φθινοπωρινούς μήνες όπου παρατηρείται μεγαλύτερη κινητικότητα από τις αρκούδες, και να τηρούν πάντα το όριο ταχύτητας;

 Θα ενημερώσετε τους ντόπιους κτηνοτρόφους να οδηγούν τα κοπάδια τους σε μεγαλύτερη απόσταση από τον αυτοκινητόδρομο;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αμυράς, Β’ Αθήνας

Διεύθυνση: Σεβαστουπόλεως 22, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 7470100

Fax: 210 7470115

e-mail: info@topotami.gr

Διεύθυνση: Σεβαστουπόλεως 22, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7470100
Fax: 210 7470115
e-mail: info@topotami.gr

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Πωλείται ή ενοικιάζεται γραφείο 70 τ.μ. πρώην ιατρείο Βασιλόπουλου στη Φαρδυκάμπου στα Γρεβενά. 6976889437

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184