H πρόταση του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για το σχέδιο "ΑΘΗΝΑ"

H πρόταση του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για το σχέδιο "ΑΘΗΝΑ"

ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑ

 

Α. Διαπιστώσεις-Θέσεις

Το σχέδιο ΑΘΗΝΑ είναι ένα σχέδιο χωρίς μελλοντικό όραμα για το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αλλά και για το σύνολο των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας μας.

Αναφορικά με το ΤΕΙ ΔΜ και στα πλαίσια διατύπωσης γνώμης του Ιδρύματος στις προτεινόμενες αλλαγές το σχέδιο:

 • Διαλύει δομές δεκαετιών χωρίς λογική, αιτία και χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια. Δυστυχώς δεν είναι κατανοητό με ποια ακαδημαϊκά κριτήρια το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σ.Δ.Ο. αλλάζει έδρα, τη στιγμή που μιλάμε για τη θεραπεία του κατακερματισμού των Τμημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και την παραμονή τους σε κοινές δομές.
 • Οδηγεί σε συρρίκνωση του Ιδρύματος κατά 45%, όταν αρχίζει να διαφαίνεται και η πολιτική βούληση για τη συρρίκνωση και των άλλων δομών Ανώτατης Εκπαίδευσης της Περιφέρειας.
 • Καταργεί Τμήματα ελκυστικά ή/και μοναδικά στην Ελλάδα, τμήματα που κατά γενική ομολογία προσφέρουν επιστήμονες απαραίτητους στον επαγγελματικό ιστό της χώρας μας
 • Παντρεύει αντικείμενα που δεν έχουν καμία συνάφεια μεταξύ τους και δημιουργεί Τμήματα ο τίτλος των οποίων είναι παγκόσμια πρωτοτυπία (πχ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Συστημάτων)
 • Μετακινεί και ανταλλάσσει φοιτητές μεταξύ των Παραρτημάτων του δημιουργώντας μεγάλο οικονομικό κόστος, κοινωνική αναταραχή και δυσλειτουργία στις υποδομές των Παραρτημάτων
 • Προκαλεί προβλήματα στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων είτε καταργώντας Τμήματα είτε απορροφώντας τα από μη ομοειδή αντικείμενα.
 • Δεν προϋπολογίζει μεταβατικό χρόνο προσαρμογής, ο οποίος είναι απαραίτητος, στις οποιεσδήποτε αλλαγές τελικά αποφασισθούν.

Τα κριτήρια που θέτει το σχέδιο ΑΘΗΝΑ εμφανίζουν επιλεκτικό μη ακαδημαϊκό χαρακτήρα κινούνται όμως προς την κατεύθυνση εξοικονόμησης οικονομικών πόρων (κριτήριο Κ5) και στα πλαίσια αυτά κρίνουμε ότι πρέπει να συμμετάσχουμε εποικοδομητικά στο διάλογο.

Β. Προτάσεις-Διεκδίκηση

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με βάση τα παραπάνω και θέλοντας να δώσει το στίγμα των θέσεων και προθέσεων του απέναντι στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ, αντιλαμβανόμενο και τη δύσκολη συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα και η ελληνική οικογένεια, αποφάσισε να διεκδικήσει την παρουσία 15 Τμημάτων στο Ίδρυμα ως εξής:

 1. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών: 5 Τμήματα με απορρόφηση του Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών. Έδρα της Σχολής και των Τμημάτων η Κοζάνη, όπως ορίζει το σχέδιο ΑΘΗΝΑ.
 • Βιομηχανικού Σχεδιασμού
 • Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος
 • Ηλεκτρολογίας
 • Μηχανολογίας
 • Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης.
 1. 2.      Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας: 2 Τμήματα με έδρα την ΚΟΖΑΝΗ:
 • Διατήρηση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ως έχει στην Κοζάνη με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 596. Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων αποτελεί οργανικό και αναπόσπαστο στοιχείο της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και ως τέτοιο (λόγω των ακαδημαϊκών συνεργειών) θα πρέπει να εδρεύει και αυτό στην πόλη της Κοζάνης. Επιπλέον, προτείνουμε να παραμείνει η ονομασία του Τμήματος με το υφιστάμενο τίτλο, δηλαδή ως Διοίκηση Επιχειρήσεων, καθώς ο εν λόγω τίτλος ανταποκρίνεται περισσότερο στη διεθνή ακαδημαϊκή ονοματοδοσία των σχετικών τμημάτων. Το Τμήμα αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, εδώ και τριάντα σχεδόν χρόνια, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) που έχει έδρα στην Κοζάνη. Μαζί με τα τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, που συγχωνεύονται σε ένα, η ΣΔΟ έχει επάρκεια προσωπικού (22 μέλη Ε.Π, με τρία μέλη Ε.Ε.Π), σε ειδικότητες για να καλύψει το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών της αναγκών. Το Τμήμα έχει απόλυτη επάρκεια σε υποδομές (εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας, εποπτικά μέσα, βιβλιοθήκες), με πλήρη γραμματειακή υποστήριξη και με το μακράν χαμηλότερο κόστος ανά σπουδαστή μεταξύ όλων των Σχολών και Παραρτημάτων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.  Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διατηρεί άριστες υποδομές φοιτητικής μέριμνας στην Κοζάνη. Η Σ.Δ.Ο. μπορεί να σταθεί απολύτως ανταγωνιστικά απέναντι σε οποιαδήποτε αντίστοιχη Δημόσια ή Ιδιωτική Σχολή.
 • Συγχώνευση των Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών σε ένα Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 571, όπως προτείνει και το σχέδιο ΑΘΗΝΑ και τη δημιουργία δύο κατευθύνσεων: ι) Λογιστικής και ιι) Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών. Η συγχώνευση του τμήματος Λογιστικής και των Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών στο νέο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία της χώρας μας. Το νέο τμήμα που δημιουργείται είναι ακαδημαϊκά ισχυρό, έχει ευθεία σχέση με την αγορά εργασίας και την οικονομία της χώρας (και συνεπώς είναι εξαιρετικά ελκυστικό) και έχει όλες τις υποδομές που απαιτούνται για την απρόσκοπτη και ποιοτική παροχή υπηρεσιών στους φοιτητές.
 1. Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας: 2 Τμήματα με έδρα της Σχολής στην Κοζάνη, όπως ισχύει ήδη από το ΦΕΚ Ίδρυσης.
 • Τμήμα Μαιευτικής με έδρα την Κοζάνη (Πτολεμαϊδα) και κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 662. Το Τμήμα Μαιευτικής στηρίχτηκε και στηρίζεται έμπρακτα από τους πολίτες και όλους του φορείς της τοπικής κοινωνίας. Έχει συνολικά 310 ενεργούς φοιτητές και φοιτήτριες, σε εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο Εορδαίας και απόφαση του νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης. Η οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος τόσο από εκπαιδευτικής όσο και από διοικητικής σκοπιάς είναι άψογη και υποδειγματική. Η στήριξη που παρέχεται από ένα πολύ καλά οργανωμένο Νοσοκομείο όπως είναι το Μποδοσάκειο, αποτελεί βασική συνιστώσα της επιτυχίας του τμήματος. Η εκπαίδευση είναι πλήρης ποσοτικά και ποιοτικά, καθώς στο παραπάνω νοσοκομείο λειτουργούν όλα τα απαραίτητα τμήματα και κλινικές για την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου στους πολίτες και υψηλής εκπαίδευσης στους φοιτητές. Η διεθνής τάση για φυσιολογικούς τοκετούς ενδυναμώνει την πεποίθηση μας ότι το συγκεκριμένο Τμήμα θα πρέπει να συνεχίσει τη λειτουργία του στην περιοχή μας. Εντυπωσιακό στοιχείο για τη λειτουργία του Τμήματος Μαιευτικής αποτελούν επίσης δείκτες ποιότητας όπως η βάση εισαγωγής (12.500 μόρια) και το ποσοστό εισαγομένων, εγγεγραμμένων και ενεργών φοιτητών, που ανέρχεται στο εντυπωσιακό 90-95%. Το τμήμα Μαιευτικής αποτελεί το μοναδικό τμήμα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας που θα παρέμενε ανεπηρέαστο από την εισαγωγή της βάσης του 10 στις πανελλήνιες εξετάσεις, ως προς τον αριθμό των εισαγομένων φοιτητών.
 • Τμήμα Εργοθεραπείας: το Τμήμα αυτό έχει ιδρυθεί το 2009 και θα πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα η λειτουργία του.
 1. ΣΤΕΓ: 3 Τμήματα με έδρα τη Φλώρινα:
 • Αυτοδύναμη παραμονή του Τμήματος Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 726 Το Τμήμα είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που προετοιμάζει επιστήμονες που θα απασχοληθούν στον ποιοτικό έλεγχο των αγροτικών προϊόντων, και ειδικότερα των μεταποιημένων, σε μια εποχή όπου η χώρα μας ορθά επιλέγει και προωθεί-ενισχύει την στροφή προς την παραγωγή αγροτικών προϊόντων ποιότητας. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος σε αυτή την κατεύθυνση θεραπεύει ταυτόχρονα το γνωστικό αντικείμενο της αγροτικής οικονομίας-μάρκετινγκ και τον ποιοτικό έλεγχο των αγροτικών προϊόντων (τροφίμων). Ειδικότερα: το 42,5% των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών καλύπτουν το αντικείμενο του ποιοτικού ελέγχου των κυριότερων ελληνικών αγροτικών προϊόντων, το 45% των μαθημάτων καλύπτουν το αντικείμενο της αγροτικής οικονομίας-μάρκετινγκ κι ένα 12% των μαθημάτων καλύπτουν μαθήματα γενικότερων γνώσεων-σύμφωνα και με τις μέχρι σήμερα προσταγές της ελληνικής Πολιτείας. Το Τμήμα ΕΠΕΑΠ είναι ενταγμένο και ενσωματωμένο στο φυσικό του χώρο, δηλαδή στη  Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας αφού τα τμήματα που σχετίζονται με ποιοτικό έλεγχο και τα οικονομικά της γεωργίας λειτουργούν σε Γεωπονικά Τμήματα, τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Συνεπώς το συγκεκριμένο Τμήμα με την ένταξη του σε μια οικονομική Σχολή θα υποστεί επιστημονική απομόνωση. Η ζήτηση του Τμήματος κατά την τελευταία ακαδημαϊκή περίοδο είχε την τις πρώτες θέσεις προτίμησης από το 24% των φοιτητών. Οι εργαζόμενοι απόφοιτοι του απασχολούνται κατά 61% στον ποιοτικό έλεγχο αλλά και η πρακτική άσκηση των φοιτητών πραγματοποιείται κατά 85% στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος που φοιτούν. Η απορρόφηση του Τμήματος από ένα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων εκτός των άλλων αδικεί τους φοιτητές που θέλουν να εξειδικευτούν στον ποιοτικό έλεγχο και επέλεξαν να φοιτήσουν σε αυτό το Τμήμα μακριά από τις οικογένειες τους. Το Τμήμα επιλέχτηκε βάση του προγράμματος Σπουδών του και της ανταπόκρισης που έχει αυτό στην αγορά εργασίας. Ένας μεγάλος αριθμός ενεργών σπουδαστών μεταφέρεται σε ένα νέο πρόγραμμα σπουδών που δεν έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του καθώς το μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων του (εργαστηριακά και σχετιζόμενα με τον αγροτικό τομέα) δεν διδάσκονται και δεν μπορούν να διδαχθούν σε μια Σ.Δ.Ο.
 • Ζωικής Παραγωγής με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 542.
 • Φυτικής Παραγωγής με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 537

Η απορρόφηση Τμημάτων κεντρικών Ιδρυμάτων από περιφερειακά κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και ικανοποιεί την πολιτική της αποκέντρωσης.

 1. Παράρτημα Καστοριάς: 2 Τμήματα με έδρα την Καστοριά:
 • Διατήρηση του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών με τη μετονομασία του σε Μηχανικών Πληροφορικής και κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 735 όπως προτείνει το σχέδιο ΑΘΗΝΑ και ενσωμάτωσης του διοικητικά στην Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Η μεταφορά όμως του νέου αυτού Τμήματος στα Γρεβενά δεν εξυπηρετεί ούτε τα ακαδημαϊκά κριτήρια ούτε λόγους πρακτικής λειτουργίας του Τμήματος. Η μετακίνηση του θα δημιουργήσει μεγάλη σπατάλη χρημάτων του δημοσίου, αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες και στον φοιτητικό πληθυσμό.
 • Συγχώνευση του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 730 και ονομασία Διεθνείς Επιχειρησιακές Σχέσεις και Επικοινωνία και δύο κατευθύνσεις: ι) Διεθνούς Εμπορίου και ιι)Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. Το νέο Τμήμα εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας.

 

 1. 6.     Παράρτημα Γρεβενών: 1 Τμήμα
 • Συγχώνευση των δύο Τμημάτων Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία και Επιχειρησιακής Πληροφορικής σε ένα Τμήμα Διοικητικής Τεχνολογίας με κωδικό μηχανογραφικού 734, και ένταξη του στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Ιδρύματος. Η απορρόφηση των δύο Τμημάτων από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής αλλοιώνει τον χαρακτήρα τους. Τα προγράμματα σπουδών των δύο αυτών Τμημάτων των Γρεβενών είναι διαφορετικά από ένα πρόγραμμα σπουδών μηχανικών πληροφορικής με ιδιαίτερη κατεύθυνση προς τις εφαρμογές της πληροφορικής στην οικονομία και τη διοίκηση. Το υπόβαθρο των φοιτητών είναι διαφορετικό και θα δημιουργήσει προβλήματα στην απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθημάτων αλλά και την επιτυχή τους εξέταση. Το Τμήμα Διοικητικής Τεχνολογίας που προτείνεται σε αντιδιαστολή με την πρόταση του σχεδίου ΑΘΗΝΑ και διατηρώντας την κατεύθυνση που τα δύο τμήματα παρείχαν μέχρι σήμερα στους σπουδαστές τους θα διατηρήσουν στην αγορά εργασίας επαγγελματίες που θα έχουν γνώσεις πληροφορικής και μία σωστή κατανόηση της διοίκησης και οικονομίας. Οι δύο αυτές δεξιότητες είναι τα κρίσιμα συστατικά για την εξυπηρέτηση, λειτουργία, παραγωγή και διοίκηση επιτυχημένων οργανισμών, μικρών, μικρομεσαίων αλλά και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Ανάλογα Τμήματα είναι διακριτά από τα Τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής και η ύπαρξη τους κρίνεται αναγκαία στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο.
 • Απορρόφηση του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού από το αντίστοιχο Τμήμα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στην Κατερίνη με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 549, όπως ορίζει και το σχέδιο ΑΘΗΝΑ

 

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας θεωρεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας όλων των ανωτέρω και ομαλής μετάβασης κυρίως του φοιτητικού πληθυσμού στα νέα δεδομένα είναι η πρόνοια ύπαρξης μεταβατικής περιόδου.

Πηγή: http://www.teikoz.gr/content/news/news_viewpopup.php?id=943

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184