Μια θέση παιδιάτρου στο Δήμο Γρεβενών

Μια θέση παιδιάτρου στο Δήμο Γρεβενών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Γρεβενά  22-11-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             Αριθμ.Πρωτ.  1025
Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Μεγ.Αλεξάνδρου 85                                     

Τ.Κ. 51100 Γρεβενά

Πληροφορίες: Γρηγοριάδου Μαρία                                                                 

Τηλέφωνο-ΦΑΞ: 2462022627

e-mail:dipstgre@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14.
 2. Την υπ’ αριθ. 36/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Το με αριθμ. πρωτ. 3948/6-2-2017 έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα  τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2017.

4.Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόθεση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών» να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. με αντικείμενο την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2017-2018, την ιατρική εξέταση κατά διαστήματα όλων των παιδιών των παιδικών σταθμών και την παρακολούθηση της ανάπτυξης τους, συμβουλευτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, υπόδειξη μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών και την υγειονομική κατάσταση των σταθμών, διατροφικές συμβουλές, ενημερωτικές ομιλίες στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένας (1) ΠΕ Ιατρών-ειδικότητας Παιδιάτρου ως εξής:

α/α  Ειδικότητα Αριθμός
θέσεων
Διάρκεια Παρατηρήσεις
  1 ΠΕ Ιατρών-ειδικότητας Παιδιάτρου        1 Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-07-2018 (λήξη του προγράμματος) Συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

Το χρονικό διάστημα που θα παρέχεται το έργο, οι δομές, οι ώρες καθώς και το ποσό της σύμβασης θα προκύψουν μετά τη διαμόρφωση του εβδομαδιαίου προγράμματος του ιατρού.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 30 ετών και έως 60 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, στερητική δικαστική συμπαράσταση).
 4. Να έχουν δυνατότητα έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου του εσωτερικού ή ισότιμο του εξωτερικού αναγνωρισμένο.
 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 3. Τίτλος ειδικότητας.
 4. Βεβαίωση από τον Ιατρικό σύλλογο όπου θα φαίνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημίου του εσωτερικού ή ισότιμο του εξωτερικού αναγνωρισμένο.
 2. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος.
 3. Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας.
 4. Βιογραφικό σημείωμα.
 5. Αντίγραφο βεβαίωσης από τον Ιατρικό σύλλογο όπυ θα φαίνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι.
 6. Αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενων», Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Μεγ.Αλεξάνδρου 85, Τ.Κ. 51100 Γρεβενά, υπόψη κας Μαρίας Γρηγοριάδου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2462022627.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 27/11/2017 έως και 06/12/2017.

                                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

                                                                            ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗ

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184