Παθολόγοι

Επώνυμο/Όνομα Διεύθυνση Τηλέφωνο
Βούτσας Χ. 13ης Οκτωβρίου 20 2462022255
Εμπρικίδης Α Εργ.Πρωτομαγιάς 2 2462084384
Παπαξάνθης Θ. Κ.Ταλιαδούρη 2 2462087490
Τσιάτα Θ. Γ.Μπουσίου 4 2462023822
Φώλιας Γ. Μ.Αλεξάνδρου 15 2462028075
Χουτούρας Χ. Λ.Σοφού 1 2462022995
e-Grevena Portal