Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου – Δείτε όλα τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου – Δείτε όλα τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Γρεβενά      26-10-2017

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                                       Αριθ. Πρωτ.:  -20.537-
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                       
Διεύθυνση     : Πλ. Ελευθερίας 1
Πληροφορίες: Σιέλλυ Μπουμπούκα
Τηλέφωνο     : 24623-50877
e-mail : shellympoumpouka@yahoo.gr
 
Προς
 1. κ. Δασταμάνη Γεώργιο Δήμαρχο Γρεβενών

  1. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Γρεβενών

                                                                                   

 

Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε  στην  25η  τακτική  συνεδρίαση του   Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών,  που    θα   γίνει    στις     30 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Γραφείο Δημάρχου

Θέμα     1ο Παραχώρηση χώρου στην Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών για ανέγερση νέου ενοριακού ναού εντός του Ο.Τ. 434 του Δήμου Γρεβενών
Θέμα     2ο Υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα     3ο Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεση προϋπολογισμού δαπανών – εσόδων 3ου τριμήνου έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.
Θέμα     4ο Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 14.977,50€ από το Υπουργείο Εσωτερικών και έγκριση του 27ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα     5ο Επιχορήγηση συλλόγου (αίτημα Κυνηγετικού Συλλόγου Γρεβενών)
Θέμα     6ο Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευσης (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αντιπροσωπείας του Δήμου στην Ισλανδία στα πλαίσια του Υποέργου 9 “Διμερείς Σχέσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με Δότριες Χώρες για θέματα ΑΠΕ στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2009-14/GR-03” – Πράξη: “Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της Τοπικής “Κοινότητας” Γρεβενών”
Θέμα    7ο Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για τις εκδηλώσεις υποδοχής της Ολυμπιακής φλόγας στην πόλη των Γρεβενών
Θέμα    8ο Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την τουριστική προβολή του Δήμου Γρεβενών στο περιοδικό Philoxenia
Θέμα    9ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου μαθητικής εστίας ετών 2017-2018”
Θέμα   10ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Δαπάνη καθαριότητας Μαθητικής Εστίας (αρ. 61 Ν.3979/2011)”
Θέμα   11ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Πρόγραμμα Συγκοινωνιακού Έργου”
Θέμα   12ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Συντήρηση Η/Υ & Δικτύων”
Θέμα   13ο Τροποποίηση της αριθμ. 75/2017 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Γρεβενών σχετικά με «Έγκριση διμερούς σύμβασης για παροχή συγκοινωνιακού έργου με την εταιρεία “Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Γρεβενών Α.Ε.”»
Θέμα   14ο Συγκρότηση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταγραφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006)

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα   15ο Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Πλήρης επιστημονική έρευνα και ανάδειξη των μοναδικών απολιθωμάτων της Μηλιάς και των Γρεβενών και μεταφορά τους σε νέο κτίριο στην Μηλιά του Δήμου Γρεβενών»
Θέμα   16ο Γνωμοδότηση επί αιτήματος της εταιρίας “Μεταλλεία Γρεβενών – Κοζάνης εκμετάλλευση μεταλλείων Ανώνυμη Εταιρεία” για την τμηματική οριοθέτηση του ρέματος “Βοϊδόλακκος” στην περιοχή του εργοστασίου εμπλουτισμού χρωμίτη, στη θέση “Βεγγίστρες”, της Δ.Ε. Βεντζίου του Δήμου Γρεβενών
Θέμα   17ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου στο ΔΑΚ Γρεβενών”

Θέμα   18ο Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. – τελικού τακτοποιητικού του έργου “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2015)” (Α.Μ. 17/2015)
Θέμα   19ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Στερέωση και αποκατάσταση γέφυρας Δασυλλίου Νομού Γρεβενών” (Α.Μ. 74/2008)
Θέμα   20ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καλλονής Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά” (Α.Μ. 60/2009)
Θέμα   21ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση – αναβάθμιση Οικισμού Φιλιππαίων” (Α.Μ. 145/2010)
Θέμα   22ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Αποπεράτωση Δημοτικού Σχολείου Μηλέας (Έκθεση παλαιοντολογικών ευρημάτων)” (Α.Μ. 32/2012)
Θέμα   23ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – Επισκευή WC” (Α.Μ.  49/2013)
Θέμα   24ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση λιθόστρωτων δαπέδων Τ.Κ. Κρανιάς” (Α.Μ. 58/2015)

 
 
Ειδικά Θέματα

Θέμα   25ο Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.), αναφορικά με την 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 2017
Θέμα   26ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών ως μετόχου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» και δ.τ. «ΑνΓρε» για την εκπροσώπησή του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23-11-2017
Θέμα   27ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών ως μετόχου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Δήμου Γρεβενών Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» και δ.τ. «Αν.Δη.Γ. Α.Ε. ΟΤΑ» για την εκπροσώπησή του α)  στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και β) στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23-11-2017
Θέμα   28ο Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019

 
 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
     
   Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης
 

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Πωλείται ή ενοικιάζεται γραφείο 70 τ.μ. πρώην ιατρείο Βασιλόπουλου στη Φαρδυκάμπου στα Γρεβενά. 6976889437

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184