Τι θα δοθεί με το κοινωνικό μέρισμα – Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

Τι θα δοθεί με το κοινωνικό μέρισμα – Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

Περίπου σε 1.000.000 νοικοκυριά η καταβολή του κοινωνικού μερίσματος

Με εισοδηματικά, οικογενειακά και περιουσιακά κριτήρια θα χορηγηθεί το κοινωνικό μέρισμα σε περίπου 1.000.000 νοικοκυριά έως τα μέσα Δεκεμβρίου μετά και την καθολική σχεδόν ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου από τη Βουλή το βράδυ της Δευτέρας.
Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος στα νοικοκυριά είναι ο δικαιούχος να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 5 έτη. Η διαμονή αποδεικνύεται από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, ενώ ο δικαιούχος και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για εισοδήματα 2016 (εφόσον έχουν υποχρέωση). Επίσης, ο δικαιούχος πρέπει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μία φορά σε οποιοδήποτε ταμείο τουλάχιστον για ένα μήνα έως 31 Οκτωβρίου 2017.
Τέλος, θα πρέπει να μην επιβαρύνονται τα νοικοκυριά με φόρο πολυτελείας, να μην πληρώνουν δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία κτλ. προκειμένου να μην εξαιρεθούν από τη διαδικασία χορήγησης.
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπογραφεί και η σχετική απόφαση η οποία θα καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες καθώς και τις διαδικασίες αίτησης. Σημειώνεται ότι όλα τα νοικοκυριά θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο site της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και η διαδικασία θα είναι απλή όπως λένε αρμοδίως.
Σημειώνεται ότι με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε ξεκαθάρισε και το ζήτημα των φιλοξενούμενων καθώς τα εν λόγω πρόσωπα θα συνυπολογίζονται τόσο σε αριθμό όσο και σε εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία στο σύνολο των μελών της οικογένειας που βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη.
Το Βήμα αποκωδικοποίησε όλες τις αλλαγές και παρουσιάζει τα τελικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια καθώς και το ύψος του μερίσματος που αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση.
Ντίνος Σιωμόπουλος

Τα τελικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για το Κοινωνικό Μέρισμα που ψήφισε η Βουλή
Άγαμοι χωρίς παιδιά
Ετήσιο πραγματικό ή ΤΕΚΜΑΡΤΟ  εισόδημα Κοινωνικό μέρισμα
Έως 3.000 € 450 €
3.000 € έως 6.000 € 350 €
6.000 € έως 9.000 € 250 €
Κριτήριο Ακίνητης Περιουσίας: Αντ. Αξία έως 120.000 €
Κριτήριο καταθέσεων: Έως 9.000 €
 Έγγαμοι χωρίς παιδιά
Ετήσιο πραγματικό ή ΤΕΚΜΑΡΤΟ  εισόδημα Κοινωνικό μέρισμα
Έως 4.500 € 675 €
4.501 € έως 9.000 € 525 €
9.001 € έως 13.500 € 375 €
Κριτήριο Ακίνητης Περιουσίας: Αντ. Αξία έως 135.000 €
Κριτήριο καταθέσεων: Έως 13.500 €
Έγγαμοι με 1 προστατευόμενο τέκνο
Ετήσιο πραγματικό ή ΤΕΚΜΑΡΤΟ  εισόδημα Κοινωνικό μέρισμα
Έως 5.250 € 787,50 €
5.251 € έως 10.500 € 612,50 €
10.501 € έως 15.750 € 437,50 €
Κριτήριο Ακίνητης Περιουσίας: Αντ. Αξία έως 150.000 €
Κριτήριο καταθέσεων: Έως 15.750 €
Έγγαμοι με 2 προστατευόμενα τέκνα
Ετήσιο πραγματικό ή ΤΕΚΜΑΡΤΟ  εισόδημα Κοινωνικό μέρισμα
Έως 6.000 € 900 €
6.001 € έως 12.000 € 700 €
12.001 έως 18.000 € 500 €
Κριτήριο Ακίνητης Περιουσίας: Αντ. Αξία έως 165.000 €
Κριτήριο καταθέσεων: Έως 18.000 €
Έγγαμοι με 3 προστατευόμενα τέκνα
Ετήσιο πραγματικό ή ΤΕΚΜΑΡΤΟ  εισόδημα Κοινωνικό μέρισμα
Έως 6.750 € 1.012,50 €
6.750 € έως 13.500 € 787,50 €
13.501 έως 20.250 € 562,50 €
Κριτήριο Ακίνητης Περιουσίας: Αντ. Αξία έως 180.000 €
Κριτήριο καταθέσεων: Έως 20.250 €
Έγγαμοι με 4 προστατευόμενα τέκνα και άνω
Ετήσιο πραγματικό ή ΤΕΚΜΑΡΤΟ  εισόδημα Κοινωνικό μέρισμα
Έως 7.500 € 1.125,00 €
7.501 € έως 15.000 € 875,00 €
15.001 έως 22.500 € 625,00 €
Κριτήριο Ακίνητης Περιουσίας: Αντ. Αξία έως 180.000 €
Κριτήριο καταθέσεων: Έως 22.500 €
Έγγαμοι με 5 προστατευόμενα τέκνα
Ετήσιο πραγματικό ή ΤΕΚΜΑΡΤΟ  εισόδημα Κοινωνικό μέρισμα
Έως 8.250 € 1.237,50 €
8.250 € έως 16.500 € 962,50 €
16.501 έως 24.750 € 687,50 €
Κριτήριο Ακίνητης Περιουσίας: Αντ. Αξία έως 180.000 €
Κριτήριο καταθέσεων: Έως 24.750 €
Έγγαμοι με 6 προστατευόμενα τέκνα και άνω
Ετήσιο πραγματικό ή ΤΕΚΜΑΡΤΟ  εισόδημα Κοινωνικό μέρισμα
Έως 9.000 € 1.350,00 €
9.001 € έως 18.000 € 1.050,00 €
18.001 έως 27.000 € 750,00 €
Κριτήριο Ακίνητης Περιουσίας: Αντ. Αξία έως 180.000 €
Κριτήριο καταθέσεων: Έως 24.750 €
Κριτήρια και ύψος μερίσματος για νοικοκυριά με ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΑ μέλη
(ενήλικα τέκνα ή γονείς)
Το μέρισμα θα δοθεί στο νοικοκυριό για όλα τα μέλη κάτω από την ίδια στέγη
 Παντρεμένο ζευγάρι χωρίς παιδιά με 1 φιλοξενούμενο ενήλικο μέλος
Ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα νοικοκυριού + φιλοξενούμενων Κοινωνικό μέρισμα
Έως 6.000 € 900 €
6.001 € έως 12.000 € 700 €
12.001 € έως 18.000 € 500 €
Κριτήριο Ακίνητης Περιουσίας: Αντ. Αξία έως 150.000 €
Κριτήριο καταθέσεων: Έως 18.000 €
 Παντρεμένο ζευγάρι χωρίς παιδιά και 2 φιλοξενούμενα ενήλικα μέλη
Ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα νοικοκυριού + φιλοξενούμενων Κοινωνικό μέρισμα
Έως 7.500 € 1.125 €
7.501 € έως 15.000 € 875 €
15.001 € έως 22.500 € 625 €
Κριτήριο Ακίνητης Περιουσίας: Αντ. Αξία έως 165.000 €
Κριτήριο καταθέσεων: Έως 22.500 €
Παντρεμένο ζευγάρι  με 1 προστατευόμενο τέκνο και 1 φιλοξενούμενο
Ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα νοικοκυριού + φιλοξενούμενων Κοινωνικό μέρισμα
Έως 6.750 € 1.012,50 €
6.751 € έως 13.500 € 787,50 €
13.501 € έως 20.250 € 562,50 €
Κριτήριο Ακίνητης Περιουσίας: Αντ. Αξία έως 165.000 €
Κριτήριο καταθέσεων: Έως 20.250 €
Παντρεμένο ζευγάρι με 1 προστατευόμενο τέκνο και 2 φιλοξενούμενους
Ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα νοικοκυριού + φιλοξενούμενων Κοινωνικό μέρισμα
Έως 8.250 € 1.237,50 €
8.251 € έως 16.500 € 962,50 €
16.501 έως 24.750 € 687,50 €
Κριτήριο Ακίνητης Περιουσίας: Αντ. Αξία έως 180.000 €
Κριτήριο καταθέσεων: Έως 24.750 €

in.gr

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Πωλείται ή ενοικιάζεται γραφείο 70 τ.μ. πρώην ιατρείο Βασιλόπουλου στη Φαρδυκάμπου στα Γρεβενά. 6976889437

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΛΠ φραγμένο οικόπεδο 430,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6947 80 80 16

Τηλεφωνήτριες άνω των 25 ετών ζητούνται από εταιρεία καλλυντικών για κλείσιμο ραντεβού, για δωρεάν περιποίηση προσώπου σε κυρίες. Απαραίτητο σταθερό τηλέφωνο. Πολλά κέρδη. Ευέλικτο ωράριο. Συμφέρουσα συνεργασία. Προσφορά εργασίας προς όλη την Ελλάδα.
Τηλ: 6987056500/2314310500
email: lefleuraggelia01@gmail.com

Γυναίκα άνω των 35 ετών ζητείται από εταιρεία καλλυντικών για παρουσίαση καλλυντικών προϊόντων στην πόλη της και στα περίχωρα, με προκαθορισμένα ραντεβού, από την εταιρεία σε κύριες. Απαραίτητο αυτοκίνητο. Συμφέρουσα συνεργασία. Πολλά κέρδη. Προσφορά εργασίας προς όλη την Ελλάδα.
Τηλ: 6987056500/2314310500
email: lefleuraggelia03@gmail.com

Γραφείο γνωριμιών πανελλαδικής εμβέλειας με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πλήρη εχεμύθεια, έχει τη δυνατότητα και βρίσκει το(η)ν σύντροφο της ζωής σας που υπάρχει και σας περιμένει οπουδήποτε στην Ελλάδα. Αν σας ενδιαφέρει δείτε μας στα www.skertso.gr www.φλερτ.gr και www.ρομαντζο.com και επικοινωνήστε μαζί μας στο email: gnorimia1@gmail.com ή στο τηλέφωνο 6987056500